Word donateur of sponsor

Reddingsbrigade Apeldoorn kan haar doelstelling behalen met behulp van bijdragen uit:

  • Contributie leden
  • Subsidie o.a. Gemeente Apeldoorn
  • Inhuur door organisaties t.b.v. bewaking, cursussen en demonstraties
  • Giften
  • Sponsoring & adverteren

U kunt ook uw steentje bijdragen!

Naast geld hebben wij ook behoefte aan materialen, expertise en mankracht.

  • Zo kunt u bijdragen door materialen voor het onderhoud van onze boot of lesmaterialen voor onze diverse opleidingen beschikbaar te stellen;
  • Zou u (gratis) een workshop kunnen geven aan onze vrijwilligers;
  • Scholen of verenigingen kunnen ook een sponsoractie voor ons opzetten. Wij geven dan graag een kleine presentatie aan de leerlingen of leden die zich in gaan zetten voor deze actie.

Voor meer informatie over de mogelijkheden en/of aanmeldingen kunt u contact met ons opnemen

ANBI status

Reddingsbrigade Apeldoorn is een algemeen nut beogende instelling, oftewel een ANBI. Om de ANBI-status te verkrijgen, moeten instellingen van de Belastingdienst aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag de instelling geen winstoogmerk hebben, en moeten vrijwel alle activiteiten (minstens 90%) het algemeen belang dienen. Verder moeten instellingen onder meer voldoen aan integriteitseisen, en mogen geen natuurlijke personen over het vermogen van de organisatie beschikken. Daarnaast moeten instellingen een actueel beleidsplan hebben, en moeten specifieke gegevens van de instelling openbaar zijn.

Dankzij de ANBI-status van Reddingsbrigade Apeldoorn, kunnen zowel U als wij profiteren van aantrekkelijke belastingvoordelen. Zo kunt U als donateur (onder bepaalde voorwaarden) schenken met belastingvoordeel. Ook hoeft Reddingbrigade Apeldoorn als ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die het gebruikt voor het algemeen belang. Bij de Belastingdienst vind je meer informatie over de belastingvoordelen voor ANBI’s