Geschiedenis

1934 - Oprichting

AVRB 1935-1940

Op 21 februari 1934 werd de Apeldoornse Vrijwillige Reddings Brigade (AVRB), vandaag de dag Reddingsbrigade Apeldoorn, opgericht. De oprichting kwam voort uit een lezing, die op 9 februari 1934 gehouden werd door dhr. Meijerink uit Haarlem. De lezing ging over het redden van drenkelingen en werd gehouden voor AZC. Een zwemvereniging, die later samengegaan is en nu bekend staat onder de naam Aquapoldro. Bij de oprichting van de A.V.R.B. begonnen ongeveer 30 enthousiaste leden.

1937 - Auto te Water

In het begin van 1937 maakte onze reddingsbrigade als eerste brigade in Nederland gebruik van een autocabine. Vanuit binnen- en buitenland is er in de loop der jaren media-aandacht geweest. Zo waren we te zien op Nederlandse, Amerikaanse, Duitse en Japanse televisie. Vandaag de dag zijn wij nog steeds actief met een zelf ontwikkelde autocabine. Met de cabine worden door het gehele land cursussen en demonstraties gegeven.

Auto te Water 1954 de Spiegel

1995 - Rampenvloot

Reddingsbrigade Apeldoorn archieffoto

In 1995 is Reddingsbrigade Nederland met het toen der tijd Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). een overeenkomst aangegaan m.b.t. de rampenbestrijding. Reddingsbrigade Apeldoorn was daarbij een één van de reddingsbrigades, die in aanmerking kwam voor het plaatsen van een reddingsboot (een vlet).Het stationeren van een dergelijke eenheid brengt de nodige verplichtingen met zich mee, zoals het leveren van een opgeleide bemanning. Daarbij is als voorwaarde gesteld dat deze door Reddingsbrigade Apeldoorn (2 x 48 uur aaneengesloten) operationeel gehouden dient te worden bij grootschalige ongevallen en/of rampen. Dit vereist minimaal 4 ploegen van 4 opvarenden.

1996 - Varend redden

In 1996 is er gestart met de opleidingen varend redden. Om aan de eisen te kunnen voldoen die bij de plaatsing van de vlet behoren. Hiermee was het mogelijk om het opleidingsaanbod voor de senioren te vergroten en daarmee ook de inzetbaarheid van de Reddingsbrigade Apeldoorn.

Reddingsbrigade Apeldoorn

2001 - Eerste hulp

Sinds 2001 worden er Eerste Hulp opleidingen bij de Reddingsbrigade Apeldoorn gegeven. Binnen Reddingsbrigade Nederland is sinds 1999 de mogelijkheid gekomen om leden met minimaal ZwemInstructeur-A de opleiding tot kaderinstructeur Eerste Hulp te laten volgen. Reddingsbrigade Apeldoorn heeft hiervan gebruik gemaakt. Dit heeft geresulteerd in het feit, dat er nu kaderinstructeurs Eerste Hulp binnen de vereniging actief zijn. Aansluitend hebben deze ook de BLS/AED instructeurs opleiding gevolgd. Hierdoor is het voor leden mogelijk geworden om bij de reddingsbrigade het basisdiploma Eerste Hulp te behalen en de herhalingslessen te volgen. Momenteel heeft de brigade ruim 30 actieve Eerste Hulpverleners, die in eigen beheer opgeleid zijn.

2010 - AVRB wordt Reddingsbrigade Apeldoorn

Reddingsbrigade Apeldoorn Tinn Silver

De landelijke huisstijl en uitstraling (rood, geel en oranje) van Reddingsbrigade Nederland wordt steeds meer uitgedragen en overgenomen door de brigades in het land. Reddingsbrigade Apeldoorn heeft hier ook gehoor aan gegeven met het oog dat we samen sterk staan.

2011 - Nieuwe opleidingen

De opleidingen zoals brevetten en certificaten zijn landelijk hervormd. Reddingsbrigade Apeldoorn geeft sinds het seizoen 2011 de nieuwe opleidingen zoals te lezen op de website conform de eisen van Reddingsbrigade Nederland.