Waterhulpverlening

NRV (Nationale Reddingsvloot)

Reddingsbrigade Apeldoorn maakt deel uit van de Nationale Reddingsvloot van Reddingsbrigade Nederland. Wij hebben 24/7 een alarmploeg klaar staan voor rampenbestrijding op en rond het water. 

De Nationale Reddingsvloot heeft drie taken:

Verkenning
Het onderzoeken en verkennen van het overstromingsgebied. Hierbij wordt gekeken naar de bereikbaarheid ervan en de mogelijke aantallen slachtoffers en evacués. Daarnaast wordt de hulpvraag bepaald.

Evacuatie en redding
Het verlenen van eerste hulp aan mens en dier in het overstromingsgebied.

Logistieke ondersteuning
Het ondersteunen van hulpverleningsdiensten met faciliterende, logistieke taken als het verplaatsen van materiaal, mensen en middelen.

Samenwerking

Onder leiding van (meestal) de Brandweer, wordt er dan samengewerkt met de reguliere hulpdiensten (brandweer, politie en ambulance) en overige hulpdiensten zoals Rode Kruis, KNRM en de Landmacht. Reddingsbrigade Apeldoorn heeft hiervoor een boot van het type Tinn Silver 550 Rescue, ter beschikking. Incidenteel wordt deze ook ingezet bij lokale (water)calamiteiten. Voor meer informatie zie ook de website van Reddingsbrigade Nederland. www.reddingsbrigade.nl

Oppervlakteredding Brandweer

Reddingsbrigade Apeldoorn geeft ook les in Oppervlakteredding. In eerste instantie geven wij dit jaarlijks voor de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Deze opleiding bestaat uit een aantal zwembadlessen gecombineerd met een aantal lessen op buitenwater. Hierin leren brandweerlieden om te gaan met hun werkpakken, hulpmiddelen en reddingsmiddelen. Een van de belangrijkste onderdelen is aangelijnd 200 meter zwemmen. Deze vaardigheden moeten jaarlijks worden herhaald. In zowel een zwembad training als ook op het openwater. 

In samenwerking met Resqprotec geven wij herhalingslessen aan de Oppervlakteredders en schippers op de IJssel. 

Oppervlakteredding Brandweer

RVR (Regionale Voorziening Reddingbrigades)

Reddingsbrigade Apeldoorn maakt deel uit van de RVR Noord- en Oost Gelderland en Gelderland Midden. Een Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR) is een samenwerkingsverband van reddingsbrigades op de schaal van een veiligheidsregio. Een RVR is een herkend, erkend en operationeel onderdeel van de hulpverleningsstructuur binnen een veiligheidsregio.

Een RVR richt zich op de ontwikkeling van de samenwerking van reddingsbrigades binnen de veiligheidsregio t.b.v. incidentele hulpverlening en toezicht bij grotere evenementen. Ook wordt er jaarlijks een oefening georganiseerd zodat de verschillende Reddingsbrigades onderling kennis kunnen uitdelen. 

Heeft u vragen over de RVR dan kunnen deze gemaild worden naar: rvr.glm.nog@reddingsbrigade.nl