Veilig sporten

Als vereniging hebben wij een gedragscode opgesteld. Deze gedragscode geeft aan hoe wij omgaan elkaar binnen en buiten onze vereniging. Elke vrijwilliger tekent de gedragscode zodat wij elkaar kunnen aanspreken op elkaars gedrag. De gedragscode is hier te downloaden. Op onze gedragscode is het Tuchtreglement van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD) van toepassing.

Heb je moeite met hoe iemand zich naar jou toe gedraagt, en kom je daar met die persoon niet uit? Zeg het dan gerust! Je kunt altijd contact zoeken met een vertrouwenscontactpersoon van de vereniging of een vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de bond (zie www.reddingsbrigade.nl). En anders is er altijd nog de mogelijkheid om (anoniem) contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) van NOC*NSF via 0900-2025590 en/of centrumveiligsport@nocnsf.nl. Het CVSN is zeven dagen per week 24 uur bereikbaar. NOC*NSF heeft VCP’s in regio’s aangesteld voor (sport)organisaties.